Oplevering VR simulatie buurtbatterijen

//Oplevering VR simulatie buurtbatterijen

Oplevering VR simulatie buurtbatterijen

Veiligheidsregio’s Haaglanden, Midden-West Brabant, Gelderland-Zuid en NIPV ontwikkelden samen een virtual reality simulatie voor de Brandweer om te oefenen met brand met buurtbatterijen.

Deelnemers aan dit project Virtual Reality: veiligheidsregio’s Haaglanden, Midden- en West-Brabant, NIPV en Playmax Group (de leverancier), Gelderland-Zuid (op de foto afwezig).

Ook binnen de Brandweer wordt steeds meer gebruik gemaakt van Virtual Reality (VR) voor het trainen van brandweermensen. In een digitale trainingsomgevingen kunnen situaties met een hoog risico veilig worden geoefend. Veiligheidsregio’s Haaglanden, Midden-West Brabant, Gelderland-Zuid en NIPV ontwikkelden samen een VR simulatie voor de Brandweer om te oefenen met brand met buurtbatterijen.

De veiligheidsregio Midden-West Brabant ontwikkelde eerder al een VR-tool om brandweermensen te laten oefenen met brand bij zonnepanelen en kleine batterijen. Door de uitbreiding met buurtbatterijen kan nu ook worden geoefend met brandweeroptreden bij grotere Energie Opslag Systemen (EOS’en). Dit onderwerp leent zich bij uitstek om virtueel mee te oefenen, omdat het aantal buurtbatterijen en daarmee de mogelijkheid fysiek te oefenen nu nog beperkt zijn. Daarnaast biedt het een goed platform om de procedures die rondom incidentbestrijding bij EOS’en zijn ontwikkeld in de praktijk te toetsen. NIPV leverde kennis en expertise op zowel de inhoud van de simulatie (hoe ziet een EOS er uit, hoe treedt de brandweer hierbij op) als op het proces van aanschaf van de VR-middelen en scenario-ontwikkeling.

2022-05-24T16:40:14+00:00